Allt om hel- och halvfabrikat

Samt processad mat

Skärbräda i trä med chark, ost och oliver

Nästan allt vi äter är processat på något vis. Debatten råder dock kring processad mat, hel- och halvfabrikat och dess näringsriktighet samt hälsopåverkan. Men är naturlig mat alltid bättre?

Att något är processat kan innebära att det är pastöriserat, vakuumförpackat eller bara upphackat. Helfabrikat är helt färdig mat, medan halvfabrikat är halvt färdigt. Om ett livsmedel är processat, hel- eller halvfabrikat, säger dock inget om hur hälsosamt eller "nyttigt" det är. Det handlar om råvaran, hur den är processad och hur mycket som äts av den. Något som är oprocessat behöver därmed inte alls vara bättre att äta i stället för processad mat.

Det som kan vara problematiskt för vår hälsa är dock en överkonsumtion av så kallad ultraprocessad mat, helt industriellt framställd mat som kännetecknas av exempelvis godis och chips. Däremot är det ingen fara att äta sådant då och då, och det finns ultraprocessad mat som inte brukar klassas som ohälsosam.

En annan aspekt av processad mat värt att nämna är mängden salt, där speciellt färdigrätter kan bidra med en ohälsosamt hög mängd salt. Att välja nyckelhålsmärkta produkter kan därmed vara bra att leta efter gällande färdigrätter, då de dels innehåller mindre salt men även ett gott innehåll frukt och grönt.

För att gå in djupare på processad mat, hel- och halvfabrikat, läs vidare!


Vad är hel- och halvfabrikat?
Helfabrikat är mat som är färdig att äta, förutom att du kanske bara behöver värma upp det. Det behöver inte vara hela rätter, utan kan även vara färdigbearbetade komponenter. Halvfabrikat är halvfärdigt, och du behöver själv tillaga produkten ytterligare. Rätten eller komponenten har alltså delvis bearbetats, men behöver färdigställas hemma för att ätas som den ska.

Exempel på helfabrikat är:
  • Fryst och kyld färdigmat 
  • Yoghurt och fil
  • Sylt och färdiga såser
  • Bröd och pålägg

Exempel på halvfabrikat är:

  • Ris, pasta och couscous
  • Korv och färdigmarinerat kött
  • Havregryn och mjöl

    När det talas om hel- och halvfabrikat är det ofta ohälsosamma färdigrätter som man tänker på, men benämningen inkluderar även andra vardagliga livsmedel som vi ofta konsumerar. Att något är hel- eller halvfabrikat säger inget om hur hälsosamt det är, det handlar om vad produkten innehåller och hur mycket man konsumerar av den. Det funkar inte för många i vardagen att laga mat enbart från grunden, därmed är hel- eller halvfärdiga komponenter väldigt smidiga. Näringsriktigheten avgörs inte heller av enskilda måltidskomponenter, det handlar om kosten och måltiden som helhet. 
Två skålar och en tesked med salt

Processad mat

Nästan all mat vi köper är processad på något sätt, men ändå har benämningen processad mat fått en negativ klang. Att processa kan innebära frysning, torkning, rostning eller bara att det är upphackat. Vissa livsmedel behöver faktiskt processas för att vara säkra för oss att äta, till exempel mjölk behöver pastöriseras för att vi inte ska få i oss sjukdomsframkallande bakterier. I andra fall handlar processandet om att skapa nya produkter industriellt, även kallat ultraprocessad mat. Det finns ingen officiell definition för vad ultraprocessad mat är då begreppet är väldigt nytt, däremot har själva definitionen inget med matens näring att göra. Det som har med näringen att göra är matens innehåll, där många exempel på ultraprocessad mat är sådant som ofta klassas som onyttigt, exempelvis godis och chips. Överkonsumtion av denna typ av mat har kopplingar till flera former av hälsoproblematik. Däremot kan även industriellt bakade bröd, samt vissa fettreducerade mejeriprodukter också räknas som ultraprocessade, men som inte brukar klassas som onyttiga.

Med detta menar jag att processad mat inte behöver vara dåligt. Enligt mig borde ingen mat klassas som dålig, för man kan äta allt men inte alltid. Bara för att något är naturligt och icke-processat, betyder inte det heller att dessa livsmedel bara är positiva att konsumera i alla mängder. Det gäller att ha en bredare syn på saken istället för att okritiskt förlita sig på begrepp och dess hälsopåståenden. Ett exempel på detta är rena bitar rött kött, som då räknas som naturligt men som vi rekommenderas minska intaget på av hälsomässiga skäl. Att något är processat säger ingenting om dess näringsriktighet eller påverkan på hälsan, det handlar om råvaran, hur den är processad och hur mycket vi konsumerar av den. Olika typer av processad mat kan alltså vara mer eller mindre bra för hälsan, på samma sätt som olika typer av naturlig mat kan vara mer eller mindre bra för hälsan.


Färdigrätter och salt 

När det kommer till just färdigrätter och dess hälsopåverkan kan mängden salt vara värt att titta på, då detta ofta är något som sticker ut. Ett minskat intag av salt kan förebygga kostrelaterade sjukdomar, det uppskattas till och med att var femte hjärtinfarkt och var tionde stroke beror på ett för högt saltintag. I Sverige rekommenderas vi äta max 6 gram (ca 1 tsk) salt om dagen, men enligt Livsmedelsverkets matvaneundersökningar äter ca 7 av 10 för mycket salt. Dessa intag kan till och med ha underskattats då saltet vid bordet inte är inkluderat, men saltintaget verkar främst komma från färdiga rätter eller komponenter som vi köper.

Enligt Livsmedelsverkets undersökning av färdiga lunchrätter, innehöll de färdigrätter som såldes i butik i genomsnitt 0,8 gram salt per 100 g innehåll. Detta innebär att vissa färdigrätter kan få oss att överskrida de dagliga kostrekommendationerna gällande salt. Dessutom innehöll mindre än 5% av färdigrätterna i butik joderat salt. I svenska hem används däremot ofta joderat salt, vilket är positivt. Just saltet en viktig källa till jod för oss, därför kan det vara bra att minska på saltet men använda joderat salt när man väl saltar.


Leta efter nyckelhålsmärkningen! 
En kosthållning utan processade livsmedel kan lätt bli ensidig. Det är inte heller dåligt med hel- eller halvfabrikat, däremot kan man alltid göra medvetna val som kan gynna mer hälsomässigt. Ett sådant tips är att välja nyckelhålsmärkt hel- och halvfabrikat. Märkningen är Livsmedelsverkets guide till mer hälsosamma val, där produkten måste hålla sig till vissa kriterier gällande salthalt, mängden grönsaker, socker samt mättat fett.

Maya
Kostvetare

2023-02-06