Allt om hel- och halvfabrikat

samt processad mat

Nästan allt vi äter är processat på något vis. Debatten råder dock kring processad mat, hel- och halvfabrikat och dess näringsriktighet samt hälsopåverkan. Men är naturlig mat alltid bättre? Jag ska reda ut dessa begrepp, diskutera lite kring processat mat, samt ge råd kring val av hel- och halvfabrikat.

Vad är hel- och halvfabrikat?

Helfabrikat är mat som är färdig att äta, förutom att du kanske bara behöver värma upp det. Det behöver inte vara hela rätter, utan kan även vara färdigbearbetade komponenter. Halvfabrikat är halvfärdigt, och du behöver själv tillaga produkten ytterligare. Rätten eller komponenten har alltså delvis bearbetats, men behöver färdigställas hemma för att ätas som den ska.


Exempel på helfabrikat är:

  • Fryst och kyld färdigmat
  • Yogurt och fil
  • Sylt och färdiga såser
  • Bröd och pålägg

Exempel på halvfabrikat är:

  • Ris, pasta och couscous
  • Korv och färdigmarinerat kött
  • Havregryn och mjöl

När det talas om hel- och halvfabrikat är det ofta ohälsosamma färdigrätter som man tänker på, men benämningen inkluderar även andra vardagliga livsmedel som vi ofta konsumerar. Att något är hel- eller halvfabrikat säger inget om hur hälsosamt det är, det handlar om vad produkten innehåller och hur mycket man konsumerar av den. Det funkar inte för många i vardagen att laga mat enbart från grunden, därmed är hel- eller halvfärdiga komponenter väldigt smidiga. Näringsriktigheten avgörs inte heller av enskilda måltidskomponenter, det handlar om kosten och måltiden som helhet.

Processad mat

Nästan all mat vi köper är processad på något sätt, men ändå har benämningen processad mat fått en negativ klang. Att processa kan innebära frysning, torkning, rostning eller bara att det är upphackat. Vissa livsmedel behöver faktiskt processas för att vara säkra för oss att äta, till exempel mjölk behöver pastöriseras för att vi inte ska få i oss sjukdomsframkallande bakterier. I andra fall handlar processandet om att skapa nya produkter industriellt, även kallat ultraprocessad mat. Det finns ingen officiell definition för vad ultraprocessad mat är då begreppet är väldigt nytt, däremot har själva definitionen inget med matens näring att göra. Det som har med näringen att göra är matens innehåll, där många exempel på ultraprocessad mat är sådant som ofta klassas som onyttigt, exempelvis godis och chips. Överkonsumtion av denna typ av mat har kopplingar till flera former av hälsoproblematik. Däremot kan även industriellt bakade bröd, samt vissa fettreducerade mejeriprodukter också räknas som ultraprocessade, men som inte brukar klassas som onyttiga.


Med detta menar jag att processad mat inte behöver vara dåligt. Enligt mig borde ingen mat klassas som dålig, för man kan äta allt men inte alltid. Bara för att något är naturligt och icke-processat, betyder inte det heller att dessa livsmedel bara är positiva att konsumera i alla mängder. Det gäller att ha en bredare syn på saken istället för att okritiskt förlita sig på begrepp och dess hälsopåståenden. Ett exempel på detta är rena bitar rött kött, som då räknas som naturligt men som vi rekommenderas minska intaget på av hälsomässiga skäl. Att något är processat säger ingenting om dess näringsriktighet eller påverkan på hälsan, det handlar om råvaran, hur den är processad och hur mycket vi konsumerar av den. Olika typer av processad mat kan alltså vara mer eller mindre bra för hälsan, på samma sätt som olika typer av naturlig mat kan vara mer eller mindre bra för hälsan.

Färdigrätter och salt 

När det kommer till just färdigrätter och dess hälsopåverkan kan mängden salt vara värt att titta på, då detta ofta är något som sticker ut. Ett minskat intag av salt kan förebygga kostrelaterade sjukdomar, det uppskattas till och med att var femte hjärtinfarkt och var tionde stroke beror på ett för högt saltintag. I Sverige rekommenderas vi äta max 6 gram (ca 1 tsk) salt om dagen, men enligt Livsmedelsverkets matvaneundersökningar äter ca 7 av 10 för mycket salt. Dessa intag kan till och med ha underskattats då saltet vid bordet inte är inkluderat, men saltintaget verkar främst komma från färdiga rätter eller komponenter som vi köper.


Enligt Livsmedelsverkets undersökning av färdiga lunchrätter, innehöll de färdigrätter som såldes i butik i genomsnitt 0,8 gram salt per 100 g innehåll. Detta innebär att vissa färdigrätter kan få oss att överskrida de dagliga kostrekommendationerna gällande salt. Dessutom innehöll mindre än 5% av färdigrätterna i butik joderat salt. I svenska hem används däremot ofta joderat salt, vilket är positivt. Just saltet en viktig källa till jod för oss, därför kan det vara bra att minska på saltet men använda joderat salt när man väl saltar.


Leta efter nyckelhålsmärkningen!

En kosthållning utan processade livsmedel kan lätt bli ensidig. Det är inte heller dåligt med hel- eller halvfabrikat, däremot kan man alltid göra medvetna val som kan gynna mer hälsomässigt. Ett sådant tips är att välja nyckelhålsmärkt hel- och halvfabrikat. Märkningen är Livsmedelsverkets guide till mer hälsosamma val, där produkten måste hålla sig till vissa kriterier gällande salthalt, mängden grönsaker, socker samt mättat fett.


2023-02-23

Maya

Kostvetare & Lic. Internationell Personlig Tränare. 
Maya arbetar på Middagsfrid med att näringsberäkna, ge förslag på näringsoptimering av recept utifrån kostrekommendationer samt skriva informativa texter och artiklar om olika hälso- och kostrelaterade ämnen.

Söker du mer kunskap?

Nyttiga snacks
Svamp - plocka själv eller inte? 
Fakta om vår kära potatis
Vill du få matglada och hälsosamma recepttips och inspiration om hur du kan skaffa lite godare vanor?

Middagsfrid AB
Org: 556752-4953
Solnavägen 4
113 65 Stockholm
0771-33 77 07
kundservice@middagsfrid.se